Deutsch - Englisch - Spanisch - Ungarisch
 

Aloisia Lex (Lex mama)

Aloisia Lex (született Klettner) 1907. június 19-én született Eisenbergben egy helyi gazdálkodó lányaként. 

Életében sok látomást, jelet és kinyilatkoztatást kapott Urunktól, Jézus Krisztustól és Isten Szűz Anyjától, egészen addig a napig, amíg az örök hazába nem távozott. Az üzeneteket leírta, és engedelmesen a helyi püspök rendelkezésére bocsátotta.

Lex mama életének legfontosabb adatai

1907. június 19.
Aloisia Klettnerként látja meg a napvilágot.
1907. június 21.
Gonzága Szent Alajos ünnepén megkeresztelik.
1929
Hozzámegy Karl Lexhez.
Nehéz idők: előbb a partizánok, majd a szovjet-orosz katonaság szállja meg a vidéket.
 Aloisia Lex és családja a közeli erdőségbe menekül. A oroszok rövid időre beveszik magukat a házukba. Nagy a szegénység a környéken.
1946
Egy nehéz otthoni szülés és az azt követő operáció miatt Aloisia nagyon legyengül és beteges lesz.

1946
Betegsége miatt eszméletlenségbe esik és csaknem meghal. Ekkor éli át Krisztus első megjelenését.
 A Megváltó a keresztet hordozva, fején töviskoronával szól Aloisiához: „Segíts vinni a keresztet!”
1946-1956
Aloisia súlyos beteg, ideje nagyobb részét ágyban fekve tölti.

1954. szeptember 8.
Délután Szűz Mária megjelent Lex mama legkisebb lánya előtt a kertnek ugyanazon a pontján, ahol később a Fűkereszt vált láthatóvá a földön.
1955. október 13. (Fatima emléknapja)
Aloisia egy fénnyel övezett asszon sziluettjét látta a gyümölcsöskertben.
1956. szeptember 6.
Lex mama hajnalban mély tudattalan állapotba került. Második alkalommal látta így Krisztust megjelenni, és tíz év betegség után teljesen meggyógyult.

1956. szeptember 6.
Délután Isten hatalmas angyala a Szent Kereszt jelét rajzolja ki a Lex család kertjének gyepén.
 Aloisia ekkor látja először a Fűkeresztet.
1956. szeptember 14.
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, a titokzatos Fűkereszt az eddigieknél határozottabb körvonalakkal, erőteljesebben, jól láthatón jelenik meg a talajon.
 A száraz fű kereszt alakban elválik a talajtól.
Aloisia a kezével erőlködés nélkül ki tudja húzni, el tudja választani a fövet a földtől. A száraz fű olyan tapintású, mint az angyalhaj. Az akkori szárazság ellenére a kereszt teljes felszínén finom, sima a talaj.
1956. október – A véres magyar forradalom
Az egy hónappal korábbi esemény keretében – a vasfüggöny szomszédságában – az Ég a talajon hagyta jelenvalóságának jelét, a szent Fűkeresztet, de nagy ellenállásba ütközött.
 Ám az oroszokat távol tartotta Ausztria ismételt megszállásától. A szabad Ausztria nemzeti eseménye!
1958. május 13.

A lourdes-i Szeplőtelen Szűz megjelent az eisenbergi Fűkeresztnél. Száz évvel ezt megelőzően, 1858-ban, Isten Anyja először jelent meg Lourdes-ban.
1956-1964
Aloisia felkészült, hogy teljesítse Jézus és Mária prófétai elhívását.
 Sok belső látomásban volt része Krisztustól és az ő kegyelemmel teljes Édesanyjától.
1964 – Nagyhét
Az Úr megengedte Aloisiának, hogy részese legyen szenvedésének.
 Egy nagyszabású látomásban Krisztus keresztútjának volt a tanúja. Iszonyú félelem vett erőt rajta, és nagy fájdalmai voltak. Lex mamának Krisztus szenvedéseinek átélése megadta azt az erőt és bátorságot, hogy 1964 Nagyhetében képes volt félelem nélkül átadni az egyháznak és Isten népének az általa megismert kinyilatkoztatásokat és üzeneteket.

1964. november
Lex mamának megjelent a Fűkeresztnél Tours-i Szent Márton, St. Martin an der Raab plébániájának és egész Burgenland tartománynak a védőszentje.
 A szent püspöki ornátusban, feszülettel a kezében állt, és a keleti határon túli (akkor kommunista) országok felé küldött áldást.
1968. március 19.
Lex mama több száz zarándokkal együtt tanúja volt az első eisenbergi napcsodának.
 Ezt sokan közülük azzal is tanúsították, hogy az eseményt megörökítették a vendégkönyvben.
1968. szeptember 23.
Halála napján Pió atya jelent meg Eisenbergben Lex mamának, és szólt hozzá.
 Vigasztalta és lelkileg megerősítette. 1976 óta áll az eisenbergi kápolnában a Pio atyáról készült első életnagyságú szobor. E szobornál Lex mama sokat beszélgetett Pió atyával.

1984. december 28. – Lex mama halála
Utolsó szavai ezek voltak:
 „Megérjük 1985-öt? – Nem hoz az semmi jót! – Polgárháború készül, és keresztényüldözések lesznek ... alig marad a jók közül.”
E prófétai szavak után, 1984. december 28-án a látnok, Aloisia Lex asszony hátrahanyatlott a kerekesszékben, amit azóta használt, hogy amputálták a lábát, sóhajtott kettőt, majd csendben megállt a szíve. Utolsó szavait legidősebb, Karl fiához intézte. Erőteljes, érthető hangon szólt, mielőtt gyorsan, szinte váratlanul elhagyta a családját Aprószentek ünnepén.
Néhány hónappal ezt megelőzően Lex mama azt mondta, hogy neki hétszer kell meghalnia. Való igaz, hogy élete során többször állt közel a halálhoz. „Már nagyon vágytam találkozni Jézussal, és most kezdem előröl a szenvedést. Legyen meg Isten akarata.” 1984. októberében történt a hatodik hasonló eset, és akkor azt mondta: „Még ez év vége előtt nagy szomorúság ér titeket.” Tudta, hogy hetedszerre nem kel fel többé. „Fel kell készülni” – ismételgette Lex mama többször. És fel is készült.
1984. december 31-én volt a temetése. A napkorong a keleti égbolt hófelhői fölé emelkedve mindenki szeme előtt táncra perdült. Szentostyához hasonló korong takarta el a nap tűző sugarait. Majd a korong ezerszínű fénykoszorút font a nap köré. Csodálatos formák és színek kavalkádja örvénylett. A nap erős fénysugarakat küldött a hófödte Fűkereszt irányába, majd eltűnt és visszatért, mintha egy fényes ujj mutatott volna a talajon formált kereszt felé újra meg újra. Szeretett férje, Karl Lex, két hónappal később követte őt, távozva a földi életből.

Lex mama törelmes szenvedő, áldozatos lélek volt. Az őszinte vezeklést az jellemzi, hogy az ember türelmesen viseli a keresztjét, amit az Úr küld rá. Lex mama valamennyiünk számára nagy példakép. Szólítsuk meg őt, mint mennyei közbenjárónkat!

A néhai Lex mama szavai: „Ha majd meghalok, sokkal többet tudok tenni értetek, feltéve, ha kértek és nem feledtek.”